Doğa Dostu Free Cooling Sistemleri

Free Cooling Kontrol Ünite Özellikleri

 • Hız kontrollü Fan ile enerji tasarrufu
 • İç ortam sıcaklık ve nem ölçümü
 • Dış ortam sıcaklık ölçümü
 • Kullanılan akü tiplerine göre çalışma parametrelerinin otomatik ayarlanması
 • Konteynır ısı yüküne göre optimum çalışma parametrelerinin ayarlanması
 • Acil soğutma modu
 • 2 Klima kontrol
 • Isıtıcı kontrol
 • 5 adet alarm röle çıkışı
 • 1 X sayısal çıkış, 1 x sayısal giriş
 • Filtre kirli alarm
 • Manuel olarak fan, klima devreye alma, çıkarma
 • Sistem parametre log
 • Fan, Klima, Durma sayaçları, saat/dakika olarak
 • Fan, Klima sayaçları kW/h olarak
 • Gece/Gündüz modu
 • DC voltaj ölçümü
 • AC ölçümü
 • Yangın alarm girişi
 • Sensör ve kontrol ünite arızasında otomatik klima devreye alma
 • Ethernet bağlantısı
 • USB bağlantısı
 • GUI programıyla TCP/IP protokolüyle uzak erişim ve denetim
 • Web server üzerinden uzak erişim ve denetim

Doğa Dostu Dış Ortam Kabinleri

Dış ortam kabinleri Telekom cihaz kabini ve/veya akü kabini olarak tasarlanabilir. Dış ortam kabinleri soğutma tasarımı, içine konulacak cihazların ve/veya akünün speklerine göre, free coooling, heat exchanger, Klima ürünlerinden gerekli model ve güçtekiler seçilerek tasarlanır.

Kabine entegre soğutma cihazları, telekom cihazlarının sıcaklık speklerine göre Sıcaklık Yönetimi Kontrol ünitesi tarafından soğutma enerji harcaması minimize edilecek şekilde yönetilir. Sıcaklık Yönetim Kontrol Ünitesi üzerinden kabin uzak erişimden denetlenebilir ve kontrol edilebilir.

DC Güç Kaynakları

Değişik spesifikasyonlara sahip DC, AC güç kaynakları tasarım üretim ve entegrasyon.

AC – DC

DC – AC

DC – DC

Telekom Altyapı Malzemeleri

Kontrol üniteleri

Sensörler

AC fanlar

DC fanlar

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda filtre tasarım, üretim.

Projeye yönelik tasarım

Müşteri proje sepekleri doğrultusunda Telekom altyapı ürün tasarım ve üretim.

Telekom Rack Kabinler

Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tasarım, üretim. İsteğe bağlı kabin soğutma, AC, DC dağıtım, alarm çekmece.

Klima

Farklı güçlerde telekom uygulamalarına yönelik müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tasarım, üretim. Uzak erişim denetleme ve kontrol özellikleri.

Referanslar